Skip to main content
x

Тематичен онлайн курс, Първа част

Категория
Продължителност 5 седмици
Ученици 3-7 курсисти в група
Price 110лв.

Съгласуване на минало причастие във френски език (Accord du participe passé)

Курсът е предназначен за:

Изучаващи френски език, приключили успешно ниво А2

(завършен осми клас в паралелка с интензивно изучаване на френски език)

Курсът предлага:

  • Преговор на минало причастие на най-употребяваните глаголи във френски език.
  • Преговор на изключенията и особените случаи.
  • Обзор на глаголните времена, в чието образуване участва минало причастие.

Всички материали за курса ще бъдат предоставени по електронен път.

Настоящият курс ще ви помогне:

  • да систематизирате знанията си по темата за съгласуване на минало причастие,
  • да надградите нови знания,
  • да овладеете трайно разработената тема.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУРСА
онлайн формат
разговорен