Skip to main content
x

Изпит за сертификат по английски език съгласно ОЕЕР

Ако се нуждаете от сертификат, който да удостоверява вашето нивото на владеене на английски език според общоевропейска езикова рамка /ОЕЕР/, ние можем да го осигурим след успешно полагане на изпит.

Изпитът се състои от два елемента – писмен входящ тест и устно интервю с преподавател. Тестът се оценява от преподаватели, сертифицирани да провеждат международнопризнати изпити.

Изпит за международно признат сертификат по английски език

Изпити за получаване на международно признат сертификат по английски език PEARSON TESTS OF ENGLISH /PTE/

Като изпитен център на PEARSON, Училища за Европа провежда в своите учебни центрове следните изпити за международно признат сертификат за владеене на английски език:

 

Изпит/ниво

Наименование

Времетраене
писмен

Времетраене
устен

CEF

PTE General

Level  5

Proficient

2ч. 55мин.

8 мин.

C2

Level  4

Advanced

2ч. 30мин.

8 мин.

C1

Level  3

Upper Intermediate

2ч. 00мин.

7 мин.

B2

Level  2

Intermediate

1ч. 35мин.

7 мин.

B1

Level  1

Elementary

1ч. 35мин.

7 мин.

A2

Level A1

Foundation

1ч. 15мин.

5 мин.

A1

PTE Young Learners

Level  4

Breakthrough

1ч. 35мин.

20 мин.

A2

Level  3

Quickmarch

80мин.

20 мин.

Pre A2

Level  2

Springboard

80мин.

20 мин.

A1

Level  1

Firstwords

80мин.

20 мин.

Pre A1

 

Изпитните сесии се провеждат през май, юни, ноември и декември.

За точните дати на сесиите и сроковете за регистрация проверете в офисите на Училища за Европа.