Skip to main content
x

Начален курс, 1–4 клас (Pupils)

Duration Time 1 годиниа
Level begin
Students 4-8 ученици в група

Програмата за децата от начален курс цели да постави основите на една стабилна езикова грамотност, като четирите езикови умения за слушане, четене, писане и говорене се усъвършенстват постепенно с елемент на усложняване във всяко едно ниво. Акцентът е върху комуникативните умения на децата, но това е и възрастта,  в която активно се развиват и уменията за писане на чужд език.

В учебната програма са заложени тематични уроци на интерактивната ни дъска, разработване на проекти и организирани дейности за изучаване на английски език в неформална среда (театър на английски език, ателиета и др.)

Обучението във всяко едно ниво завършва с подготовка за тестовете на Pearson (PEARSON FOR YOUNG LEARNERS). Целта ни е да дадем и най-малките възможност да получат независима международна оценка на своите знания, да свикнат с начина на провеждане на международни изпити и да добият самочувствие за езиковите си умения.

характеристики на курса
ниво A-B