Skip to main content
x

Изпит за сертификат по английски език съгласно ОЕЕР

Ако се нуждаете от сертификат, който да удостоверява вашето нивото на владеене на английски език според общоевропейска езикова рамка /ОЕЕР/, ние можем да го осигурим след успешно полагане на изпит.

Изпитът се състои от два елемента – писмен входящ тест и устно интервю с преподавател. Тестът се оценява от преподаватели, сертифицирани да провеждат международнопризнати изпити.

Изпит за международно признат сертификат по английски език

Изпити за получаване на международно признат сертификат по английски език PEARSON TESTS OF ENGLISH /PTE/Като изпитен център на PEARSON, Училища за Европа провежда в своите учебни центрове следните изпити за международно признат сертификат за владеене на английски език:


 

PTE General
ниво наименование

продължителност

писмен

продължителност

устен

CEF
5 Proficient 2 ч. 55 мин. 8 мин. C2
4 Advanced 2 ч. 30 мин. 8 мин. C1
3 Upper Intermediate 2 ч. 00 мин. 7 мин.               B2
2 Intermediate 1 ч. 35 мин. 7 мин. B1
1 Elementary 1 ч. 35 мин. 7 мин. A2
A1 Foundation 1 ч. 15 мин. 5 мин. A1

 

PTE Young Learners
ниво наименование

продължителност

писмен

продължителност

устен

CEF
4 Breakthrough 1 ч. 35 мин. 20 мин. A2
3 Quckmarch 80 мин. 20 мин. Pre A2
2 Springboard 80 мин. 20 мин. A1
1 Firstwords 80 мин. 20 мин. Pre A1

 

Изпитните сесии се провеждат през май, юни, ноември и декември.

За точните дати на сесиите и сроковете за регистрация проверете в офисите на Училища за Европа.