Skip to main content
x

Образование в чужбина

УЧИЛИЩА ЗА ЕВРОПА работи съвместно с авторитетни образователни институции от цял свят. Това ни дава възможност да предлагаме всичко свързано с образованието в чужбина – от консултация за избор на учебна програма и образователна институция за всички степени на обучение (основно, средно, предуниверситетска подготовка, бакалавърски и магистърски програми, докторантура, езикови квалификации и специализации) до пълно съдействие за настаняване.

Ние вярваме, че обучението е удоволствие. Това ни мотивира да включим в консултациите за избор на учебно заведение подробности за стила на обучение, за специфичните особености на държавата и града, в който е разположено училището, за възможностите за забавления и отмора.

 

Избор на държава и университет

Осигуряване на документите

Кореспонденция с университета и други институции

Подготовка за изпити