Skip to main content
x

Гимназиален курс, 8-12клас (Pre-certificate and Certificate)

Категория
Продължителност годишен
Ниво master
Ученици 4-8

Учебната програма на гимназиален курс цели завършване на целия цикъл на езикова подготовка  от всички предходни нива, като заложените дейности са изцяло насочени към сериозно надграждане на придобитите знания и умения за успешно явяване на  изпитите на Cambridge: First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English  (CPE) и IELTS.

Предсертификатният и сертификатните курсове , които предлагаме, са с практическа насоченост, като целта е в реално време да се  отработи формата на изпита с  компонентите: Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking. Учебните дейности целят придобиване на най–високите нива на езикова компетентност и получаване на международно признати сертификати, които гарантират успешната реализация на нашите ученици в академична или бизнес среда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУРСА
ниво B-C